Böcker

Arbete pågår med att färdigställa en prosalyrisk bildberättelse om missbruk och medberoende, samt en lekfull diktsamling med fokus på djur, natur och relationer.