Böcker

Arbete pågår med att färdigställa min första diktsamling. Temat är relationer mellan människor, relationer mellan djur och relationer mellan människor och djur.

Under 2021-2022 går jag fjärde året på Linnéuniversitetets utbildning i Kreativt skrivande. Där skriver jag på min första roman, som har arbetsnamnet De röda katterna från Tjärby.

Slutligen finns det även planer på en prosalyrisk bildberättelse om missbruk och medberoende, en verklighetsbaserad historia om att brytas ned och sedan bryta upp ur en destruktiv relation.

%d bloggare gillar detta: