Aktuella projekt:

Följ mig på min blogg, Youtube och Instagram!

Två bokmanus under arbete

Under sommaren 2020 läser jag sommarkursen Att läsa och skriva poesi på Linnéuniversitetet. Parallellt med kursen arbetar jag vidare med den diktsamling jag påbörjat under Kreativt skrivande II, också den på Linnéuniversitetet. Samlingen har arbetsnamnet Det bor en huggsnok under trappan och teman som återkommer är djur och natur, samt relationer mellan både djur och människor.

Under Kreativt skrivande I skrev jag Alkoholisten & Parasiten. En mörk saga om missbruk och medberoende, som för närvarande genomgår en grundlig omarbetning. Handlingen kretsar kring mina egna upplevelser som tidigare anhörig till missbrukare, mina funderingar kring medberoende, samt hur jag mot alla odds bröt mig fri. Min målsättning har varit att skriva om detta tunga och allvarliga ämne på ett lättsamt sätt. Vad händer egentligen med någon som lever nära en missbrukare, i en destruktiv relation präglad av psykiskt och fysiskt våld, systematisk nedbrytning, lögner och svartsjuka? Genom den här berättelsen försöker jag ge ett svar på det. Jag vill också gärna ge kraft och hopp åt andra som befinner sig i liknande situationer. Missbruk och medberoende är ämnen som omgärdas av skuld och skam, och det är min fasta övertygelse att en större öppenhet behövs.

 © Nina Thomasdotter

Nina Thomasdotter.

Valdemars konstnärliga projekt, del 2

Katten Valdemar fortsätter oförskräckt sitt experimenterande med olika material för att finna det rätta uttrycket för varje unikt konstprojekt. Den här gången har han arbetat i plast och elektronik. Det senaste verket, ”Teknikens sönderfall”, provocerar och väcker tankar om den sårbarhet som oundvikligen hänger samman med vår besatthet av den senaste tekniken. ”Teknikens sönderfall” är … Fortsätt läsa ”Valdemars konstnärliga projekt, del 2”

Kandidatexamen i Kreativt skrivande

Det är en förunderlig tid. Åtta duniga blåmesungar kikar fram ur hålan i plommonträdet, den stolta råbocken vadar genom ett rofyllt hav av utblommade maskrosor utanför mitt fönster, och jag har erhållit en kandidatexamen i Kreativt skrivande. Tredje året av Linnéuniversitetets skrivarutbildning på distans är till ända. Mitt konstnärliga examensarbete belönades med det högsta betyget, … Fortsätt läsa ”Kandidatexamen i Kreativt skrivande”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.