Aktuella projekt:

Följ mig på min blogg, Youtube och Instagram!

Mina skrivprojekt

2021-2022 läser jag Kreativt skrivande IV på Linnéuniversitetet. Denna distanskurs går på halvfart och bygger till stora delar på självständigt arbete med ett eget litterärt projekt. Dessutom ingår essäskrivande, att läsa och ge respons på kurskamraternas texter och slutligen textsamtal, som brukar vara ytterst givande och utvecklande. 

Under Kreativt skrivande III påbörjade jag min första roman, med arbetsnamnet De röda katterna från Tjärby. Projektet består av en fragmentarisk berättelse i flera lager med poetiska och prosalyriska inslag, växlingar mellan nutid och tillbakablickar och ett utforskande av teman som vardag/drömmar, komik/tragik, ensamhet/anpassning och frihet/trygghet. Jag kommer att fortsätta på detta projekt även under Kreativt skrivande IV.

Under tidigare kurser har jag fått ihop material till en eller flera diktsamlingar. För tillfället ligger dessa dikter i träda och väntar på att sorteras, redigeras och eventuellt kombineras med bilder. Min ambition är sätta samman en fin liten samling till att börja med, och därefter se vad som går att göra med det som återstår. Teman som återkommer är relationer mellan djur, relationer mellan människor och relationer mellan människor och djur.

Mitt första projekt som jag påbörjade under Kreativt skrivande I är en självbiografisk berättelse i text och bild om hur det är att leva nära en missbrukare. Titeln kommer att vara Alkoholisten & Parasiten. En mörk saga om missbruk och medberoende. Vad händer egentligen med någon som befinner sig i skuggan av någon annans missbruk, i en destruktiv relation präglad av psykiskt och fysiskt våld, systematisk nedbrytning, manipulation, lögner och svartsjuka? Missbruk och medberoende är ämnen som omgärdas av skuld och skam, och det är min fasta övertygelse att en större öppenhet behövs. Även detta projekt väntar på slutredigering.

Nina Thomasdotter.

 © Nina Thomasdotter

Gott Nytt År!

Önskar alla min vänner och följare ett riktigt Gott Nytt År! Nu går vi mot ett helt fantastiskt 2022!

En skräckhistoria

Regnet hängde i luften och det blåste kallt. Underlaget var opålitligt, grusplanen mjuk och sviktande som om den när som helst skulle ge vika och störta samman, eller suga tag i mina fötter och brutalt dra ner mig i underjorden. Mellan vattenpölarna bredde stora isfläckar ut sig, knappt synliga under den smutsgrå snösörjan. Efter att … Fortsätt läsa ”En skräckhistoria”


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.