Aktuella projekt:

Följ mig på min blogg, Youtube och Instagram!

Två bokmanus under arbete

Under sommaren 2020 läser jag sommarkursen Att läsa och skriva poesi på Linnéuniversitetet. Parallellt med kursen arbetar jag vidare med den diktsamling jag påbörjat under Kreativt skrivande II, också den på Linnéuniversitetet. Samlingen har arbetsnamnet Det bor en huggsnok under trappan och teman som återkommer är djur och natur, samt relationer mellan både djur och människor.

Under Kreativt skrivande I skrev jag Alkoholisten & Parasiten. En mörk saga om missbruk och medberoende, som för närvarande genomgår en grundlig omarbetning. Handlingen kretsar kring mina egna upplevelser som tidigare anhörig till missbrukare, mina funderingar kring medberoende, samt hur jag mot alla odds bröt mig fri. Min målsättning har varit att skriva om detta tunga och allvarliga ämne på ett lättsamt sätt. Vad händer egentligen med någon som lever nära en missbrukare, i en destruktiv relation präglad av psykiskt och fysiskt våld, systematisk nedbrytning, lögner och svartsjuka? Genom den här berättelsen försöker jag ge ett svar på det. Jag vill också gärna ge kraft och hopp åt andra som befinner sig i liknande situationer. Missbruk och medberoende är ämnen som omgärdas av skuld och skam, och det är min fasta övertygelse att en större öppenhet behövs.

 © Nina Thomasdotter

Nina Thomasdotter.

Tre målningar på utställning

Som medlem i KKV Varberg (tidigare Varbergs Konstnärsförening) brukar jag varje vinter delta i den årliga julutställningen, vanligtvis en mycket uppskattad tillställning med många besökare. I år blev det dock inte riktigt som vanligt. På grund av den satans pandemin och de restriktioner den medför, gick det inte att hålla en vanlig vernissage. Istället fick … Fortsätt läsa Tre målningar på utställning


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.