Aktuella projekt:

Följ mig på min blogg, Youtube och Instagram!

Två bokmanus under arbete

Under sommaren 2020 läser jag sommarkursen Att läsa och skriva poesi på Linnéuniversitetet. Parallellt med kursen arbetar jag vidare med den diktsamling jag påbörjat under Kreativt skrivande II, också den på Linnéuniversitetet. Samlingen har arbetsnamnet Det bor en huggsnok under trappan och teman som återkommer är djur och natur, samt relationer mellan både djur och människor.

Under Kreativt skrivande I skrev jag Alkoholisten & Parasiten. En mörk saga om missbruk och medberoende, som för närvarande genomgår en grundlig omarbetning. Handlingen kretsar kring mina egna upplevelser som tidigare anhörig till missbrukare, mina funderingar kring medberoende, samt hur jag mot alla odds bröt mig fri. Min målsättning har varit att skriva om detta tunga och allvarliga ämne på ett lättsamt sätt. Vad händer egentligen med någon som lever nära en missbrukare, i en destruktiv relation präglad av psykiskt och fysiskt våld, systematisk nedbrytning, lögner och svartsjuka? Genom den här berättelsen försöker jag ge ett svar på det. Jag vill också gärna ge kraft och hopp åt andra som befinner sig i liknande situationer. Missbruk och medberoende är ämnen som omgärdas av skuld och skam, och det är min fasta övertygelse att en större öppenhet behövs.

 © Nina Thomasdotter

Nina Thomasdotter.

Skrivandet som räddning

En tid av motgångar Ibland hamnar jag i något som skulle kunna beskrivas som De Många Motgångarnas Tid. Det är när saker och ting börjar gå på tok, stort som smått, det ena efter det andra. Innan jag hunnit reda ut ett problem dyker nästa upp, och så fortsätter det under en längre tid tills … Fortsätt läsa Skrivandet som räddning


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.